Bli en läsare, bokstavskort och markörer

Artikelnummer: sg9789187727139

EAN: 9789187727139

Kategorie: Sonstiges


26,06 €

inkl. 19% USt. ,

Lieferzeit: 6 - 7 Werktage

Stk


Bokstavskort och markörkort som fungerar som stöd till studiematerialet Bli en läsare och förenklar inlärningen. Bli en läsare är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial avsett för nyinlärning eller ominlärning. Detta läromedel riktar sig till äldre elever och har en lite vuxnare framtoning i formgivning och textinnehåll. Materialet börjar med ljuden A, S och L. Därefter presenteras ett språkljud samt tecken i taget och övas grundligt. Materialet är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse. Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord. Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning ? från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter. Inlärningen förstärks genom skrivövningarna och datorövningarna. Läromedlet bygger på metoden Läsinlärning i 7 steg utvecklad av Maj J Örtendal. Grundidén är att man tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. De 7 stegen är: Steg 1 ? Ljudsegmentering Steg 2 ? Ljudsyntes Steg 3 ? Bygga/skriva orden Steg 4 ? Läsa orden Steg 5 ? Samtala om ordens betydelse Steg 6 ? Upprepad läsning Steg 7 - Hemuppgift Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport ?Dyslexi hos barn och ungdomar?. En av slutsatserna är följande: Citat ? Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet). Detta inlärningsmaterial är anpassat för elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter samt elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux. Även lämpligt för Sfi- undervisning.

Seitenzahl: 0
Verlag: Lära Förlag
Sprache: Schwedisch
Format: Merchandise
ISBN: 9789187727139
Veröffentlichungsdatum: 20150115
Produktnummer Verlag: 4106
Lieferinfo: Lagerware beim Lieferant in Schweden.
In der Regel können wir innerhalb von 6-7 Werktagen liefern.
Die Lieferzeit hängt aber davon ab, an welchem Wochentag Sie bestellen.
Bitte beachten, der Artikel kann trotzdem ausverkauft werden.
Wir erhalten wöchentlich eine Info vom Lieferant und aktualisieren danach.
Gewicht: 260 gr
Gewicht_attribut: 260 gr