Förbättrat skydd för totalförsvaret. SOU 2019:34 : Slutbetänkande från Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)

Artikelnummer: sg9789138249468

EAN: 9789138249468

Kategorie: Jura


37,60 €

inkl. 7% USt. ,

Lieferzeit: 6 - 7 Werktage

Stk


Den parlamentariska kommittén har haft i uppdrag att bedöma om det finns behov av nya regler om ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och enskilda när det gäller skyddet för totalförsvarets intressen. Till uppdraget har också hört att överväga möjligheter till statlig förköpsrätt av viss fast egendom samt att bedöma om det behövs åtgärder för att åstadkomma ett ökat skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upplåtelse av viktigare infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser, energianläggningar och förmedlingsstationer för telekommunikation. Bland förslagen:
  • eEn ny lag om ett statligt kontrollsystem med möjlighet att villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av viss egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i vissa områden som har väsentlig betydelse för det militära försvaret. Vidare får skyddade anläggningar som inrättats särskilt för behov inom civilt försvar, och som ägs av en kommun eller ett landsting, avvecklas, överlåtas eller upplåtas endast efter medgivande från staten.
  • en lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.
  • ett utökat uppdrag för länsstyrelser att bevaka totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen.

Särskild utredare: Margareta Bergström

Vill du ta del av mer detaljer kring analys och förslag - köp utredningen!

Autor: Försvarsdepartementet
Seitenzahl: 383
Verlag: Norstedts Juridik AB
Sprache: Schwedisch
Format: Geheftet
ISBN: 9789138249468
Veröffentlichungsdatum: 20190614
Produktnummer Verlag: 2276
Lieferinfo: Lagerware beim Lieferant in Schweden.
In der Regel können wir innerhalb von 6-7 Werktagen liefern.
Die Lieferzeit hängt aber davon ab, an welchem Wochentag Sie bestellen.
Bitte beachten, der Artikel kann trotzdem ausverkauft werden.
Wir erhalten wöchentlich eine Info vom Lieferant und aktualisieren danach.
Gewicht: 728 gr
Gewicht_attribut: 728 gr