Intellectual Property in Science

Artikelnummer: sg9789172233560

Kategorie: Jura


98,34 €

inkl. 7% USt. ,

Lieferzeit: 6 - 7 Werktage

Stk


Denna bok behandlar ett antal centrala juridiska frågor kopplade till immaterialrätter i relation till forskning i tidiga skeden. Universiteten befinner sig mitt i en omvandlingsprocess där vetenskap och forskning i allt högre utsträckning privatiseras och behandlas utifrån en kommersiell logik. Denna omvandling är inte begränsad till kommersialiseringsaktiviteter utan gäller även för forskningsprogram. Juridiska konstruktioner såsom immaterialrätter påverkar denna omvandlingsprocess, vilket resulterar i en högre grad av en transaktionsbaserad logik vid universiteten. Detta påverkar också innehållet i forskningssamarbetsavtal. Kontroll genom immaterialrätter är inte i sig avgörande för effekterna för tillgång till forskningsresultat; det som är avgörande är hur sådana anspråk används: statiskt, för att blockera tillgång, eller dynamiskt, för att möjliggöra tillgång. Boken har engelsk text.

This book covers a number of central legal issues in relation to intellectual property in early stage research, with a focus of bioscience and biotechnology and from the perspective of Swedish research groups. Universities are in the middle of a transformation process where science is privatized and subject to a commercial logic. This process is not limited to commercialization activities but also extends to research programs. Legal constructions such as intellectual property rights influence and impact this transformation process, which results in an increased transaction-based logic at universities, and which also has an effect on how research collaboration agreements are drafted. Control by intellectual property rights claims is not per se decisive for the effects on access to research results; what matters is how such claims are used: statically, to block access, or dynamically, to enable access.


Autor: Caroline Pamp
Seitenzahl: 473
Verlag: Jure Förlag
Sprache: Englisch
Format: Geheftet
ISBN: 9789172233560
Veröffentlichungsdatum: 20100423
Produktnummer Verlag: 2480
Lieferinfo: Lagerware beim Lieferant in Schweden.
In der Regel können wir innerhalb von 6-7 Werktagen liefern.
Die Lieferzeit hängt aber davon ab, an welchem Wochentag Sie bestellen.
Bitte beachten, der Artikel kann trotzdem ausverkauft werden.
Wir erhalten wöchentlich eine Info vom Lieferant und aktualisieren danach.
Gewicht: 960 gr
Gewicht_attribut: 960 gr