Lättläst

Lättlästa böcker underlättar för nybörjare i det svenska språket att läsa den "normala litteraturen" mer flytande och att utöka ordförrådet på ett enkelt sätt, utan att behöva bläddra fram och tillbaka, slå upp ord online eller i ordbok, och tappa koncentrationen. Det finns 3-4 nivåer beroende på förlag. Böckerna är indelade i olika språknivåer. Nivå 1: Korta kapitel med många beskrivande illustrationer. Ordvalet är enkelt och meningarna korta. Nivå 2: enklare, handlingen är enkel. Ord och uttryck är kända, korta meningar. Böckerna kan innehålla ett litet antal illustrationer. Nivå 3: avancerad och mer krävande, handlingen är dock fortfarande enkel, samtidigt utmanas läsaren av tjockare kapitel, längre meningar, svårare ord och uttryck. Handlingen kan variera i tid och rum involvera ett större antal personer. Nivå 4 liknar nivå 3. Detta förlag delar dock in sina böcker i fyra olika svårighetsgrader.

Nivå 3 - mycket avancerad

Lättlästa böcker underlättar för nybörjare i det svenska språket...Artikel 1 - 2 från 2