Ångerrätt och ångerrättsformulär

Konsumenter besitter en ångerrätt enligt följande regler. Konsument är varje naturlig person som ingår ett avtal, och som inte övervägande kan tillräknas deras affärsverksamhet eller frilansande verksamhet. 

A: Ångerrättsinstruktion

Ångerrätten gäller inte distansavtal för leverans av ljud- eller videoupptagningar eller datormjukvara i förseglad förpackning, om förseglingen har tagits bort efter leveransen. 
 

Ångerrätt 
Du har rätt att inom 14 dagar träda ifrån avtalet utan motivering .

Tidsfristen är 14 dagar from den dag som du har tagit emot den sista varan. 

För att använda din ångerrätt måste du informera oss (Trottorp GmbH, Wandlhamerstr. 34a, 82166 Gräfeling, Tel.: 089 416136420, E-Mail: info@saltagrodan.com) på ett entydigt sätt (t.ex. med ett vanligt brev eller email) om ditt beslut att häva avtalet. Du kan använda vårt mönsterformulär på den här sidan, men du kan även skapa ett eget formulär. 

För att uppfylla tidsfristen räcker det att du skickar oss ditt meddelande att du vill använda ångerrätten innan ångerrättstidfristen löper ut. 

Följder av ångerrätten

Om du häver avtalet är vi tvungna att återbetala alla pengar som vi har fått av dig, inkl leveranskostnaden (med undantag för tilläggskostnader som har uppstått för att har valt en dyrare leverans än den erbjudna, billigaste standardleveransen), omgående eller senast inom 14 dagar efter att ditt meddelande om att ångra avtalet har kommit fram till oss.   

För återbetalningen använder vi samma betalningsmedel som du använt vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat har överrenskommits med dig. Under inga omständigheter kommer vi att beräkna en avgift för den här återbetalningen. Vi kan vägra återbetalningen till dess att varorna har returnerats till oss, eller tills att du lägger fram ett bevis att varorna har skickats tillbaka, beroende på vilken tidpunkt som ligger först.  

Du är skyldig att skicka tillbaka eller överlämna tillbaka varorna inom 14 dagar from den dag som du har meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt att häva avtalet. Tidsfristen uppfylles om du bara skickar varorna innan de 14 dagarna löper ut. 

Du bär själv kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. 

Om du inte kan lämna tillbaka varorna helt för att det delvis saknas varor, eller för de befinner sig i ett sämre tillstånd än vid köpet är du skyldig att betala ersättning ifall försämringen beror på användning eller hantering av varan. En försämring fastställs genom en undersökning av varorna med de medel som är möjliga och vanliga i butik.

Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du framlagt bevis att varorna har skickats tillbaka, baserat på vilken tidpunkt som ligger först. 

Slutet på ångerrättsinstruktionen

Undantag från ångerrätten 

Ångerrätten gäller inte distansavtal om tillhandahållande av varor som produceras enligt kundens specifikationer eller är tydligt anpassade efter kundens personliga behov, Varor som inte lämpar sig för retur eller byte på grund av att de lätt blir dåliga eller bäst-före-datum har passerat är likaså uteslutna från ångerrätten.
Ångerrätten gäller inte vid avtal som för leverans av tidningar, tidskrifter och illustrationer med undantag för abonnemangsavtal. 

B. Ångerrättsformulär

Om du vill ångra avtalet kan du fylla i det här formuläret och skicka tillbaka det till oss. 

Till
Trottorp GmbH
Wandlhamerstr. 34a
82166 Gräfelfing
Deutschland
E-Mail: info@saltagrodan.com

Härmed drar jag/vi (*) tillbaka avtalet som har slutits av mig/oss (*) för köpet av följande varor (*)/utförandet av följande tjänster (*) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Beställt den (*) ____________ / mottaget den (*) __________________
________________________________________________________
Namnet på konsumenten (erna)
________________________________________________________
Adress till konsumenteten (erna)
________________________________________________________
Konsumentens (ernas) underskrift (endast vid meddelande på papper)
_________________________ 
Datum
(*) Stryk över det som inte är tillämpligt