Ord och rätt – Festskrift till Hans-Gunnar Axberger

Artikelnummer: sg9789188929099

EAN: 9789188929099

Kategorie: Jura


91,32 €

inkl. 7% USt. ,

Lieferzeit: 6 - 7 Werktage

Stk


- Tre förtalsprocesser: Borg, Schyman och Persbrandt, Mats Bergstrand - Rättsstaten och folket. Några reflexioner om de rättsstatliga principernas folkliga förankring, Percy Bratt - 25 år av censur? Om konstitutionell rätts kontextuella betydelse, Thomas Bull - Några reflektioner om social adekvans vid förtal, Axel Calissendorff - Ansvarsfrihet på grund av publicistiskt syfte, Kerstin Calissendorff - Bakom kulisserna i spelmålet – med beaktande av att minnet sviker, förändrar och förädlar, Peter Danowsky - Några tankar om Lagrådets ställning, Anders Eka - JK, utgivarna och underrättelser – en allt annat än romantisk komedi, Nils Funcke - Respekten för människovärdet i brottmålsprocessen. Tre olika perspektiv, Elisabet Fura - Vad är det för fel på Holmes? Europakonventionens plats i normhierarkin, Maria Grahn-Farley - JO Hans-Gunnar Axberger och 1 kap. 9 § regeringsformen, Johan Hirschfeldt - Frågan som vi aldrig kommer att få besvarad – om etableringsfrihet och konkurrensrätt på medieområdet, Per Hultengård - Är förtal ett perdurerande brott?, Ulf Isaksson - Vad är det som granskas av granskningsnämnden för radio och tv?, Henrik Jermsten - Ofantlighetsprincipen eller Kan det bli för mycket av det goda?, Helena Jäderblom - Tredje mans skadeståndsrättsliga räddningsplikt – straffrätt och skadeståndsrätt är emellertid alls icke två sidor av samma mynt, Jan Kleineman - Går PO och PON i takt?, Torbjörn von Krogh - Yttrandefriheten och Arbetsdomstolen, Per Larsson - Honda Shigekuni, en jurist i världslitteraturen, Peter Luthersson - Lagligt men inte självklart lämpligt AI-baserat beslutsfattande, Cecilia Magnusson Sjöberg - A never ending story. Statligt värdegrundsarbete – ständig omorganisering eller beständigt strävande?, Lena Marcusson - Reviderad revision. Om några milstolpar i den statliga revisionens historia, Ingvar Mattson - Sju dagar som skakade Dagens Nyheter. Dokument från en tid långt borta och nära, Anders Mellbourn - Rättighetsfrågor och perspektivskiften – en analys av H-G:s rättsvetenskapliga produktion, Joakim Nergelius - JO – den förtroendevalda juristen, Peder Nielsen - Offentlig anställning och privat yttrandefrihet, Vilhelm Persson - Objektivitet i medier, förvaltning och forskning: ett statsvetenskapligt perspektiv, Olof Petersson - Allmänna handlingar och offentliga befattningshavares rätt till privatliv, Jane Reichel - En ny rättighet för tidningsutgivare – aspekter på artikel 15 i DSM-direktivet, Jan Rosén - Repressalieförbudets konstitutionella räckvidd – förebild eller förfall?, Mikael Ruotsi - Rättssäkerhet vid betygssättning, Sverker Scheutz - Bestraffande skadestånd, Mårten Schultz - Den svenska pressen borde vara stolt över sin hänsynsfullhet, Ola Sigvardsson - Några reflexioner om tryck- och yttrandefrihet ur en justitiekanslers perspektiv, Anna Skarhed - Kontrollmakten och statsrådsansvaret – i ett femtioårsperspektiv, Fredrik Sterzel - Tankar om gränserna för leken mot bakgrund av idrottens autonomi och samhällsansvar, Odd Swarting - Lost in transition, Richard Swartz - Integritetsskydd i nya perspektiv, David Törngren - HGA och SVCA – en enastående och stram rådgivare, Gabriel Urwitz - Det litterära privilegiet – från ”Märit” till idag, Lars Viklund - Den oförvitlige ämbetsmannen – Axberger, objektivitetsprincipen, JO och behovet av saklighet och opartiskhet i statsförvaltningen, Jens Västberg, Lina Forzelius, Maria Ulfsdotter Klang och Anna Sellin - Informationsfrihet och upphovsrätt – en balansakt, Monique Wadsted - Om det personliga i kontrollmakten, Bertil Wennberg - Sociala medier – yttrandefrihet och ansvar, Daniel Westman - En vägledning om hur FN:s konvention om barnets rättigheter kan tolkas och tillämpas – fågel, fisk eller mittemellan?, Karin Åhman - Informationsfriheten enligt Europadomstolen, Inger Österdahl - Bibliografi

Seitenzahl: 727
Verlag: eddy.se ab
Sprache: Schwedisch
Format: Gebunden
ISBN: 9789188929099
Veröffentlichungsdatum: 20200122
Produktnummer Verlag: 3422
Lieferinfo: Lagerware beim Lieferant in Schweden.
In der Regel können wir innerhalb von 6-7 Werktagen liefern.
Die Lieferzeit hängt aber davon ab, an welchem Wochentag Sie bestellen.
Bitte beachten, der Artikel kann trotzdem ausverkauft werden.
Wir erhalten wöchentlich eine Info vom Lieferant und aktualisieren danach.
Gewicht_attribut: 1635 gr