Starttidspunkt for foreldelsesfrister

Artikelnummer: sg9788202369576

EAN: 9788202369576

Kategorie: Buch Erwachsene


165,09 €

inkl. 7% USt. ,

Lieferzeit: 6 - 7 Werktage

Stk


Det er et grunnleggende utgangspunkt i rettsordenen at forpliktelser skal oppfylles. Reglene om foreldelse innebærer et unntak fra dette utgangspunktet siden skyldneren ikke har plikt til å oppfylle et foreldet krav. Et krav foreldes når kreditor innen en gitt frist ? en foreldelsesfrist ? har unnlatt å holde kravet ?i live?. Temaet for boken er når denne foreldelsesfristen starter å løpe. I boken analyseres hovedregelen om foreldelsesfristens start: Fristen starter å løpe den dagen kreditor tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse. I tillegg foretas en gjennomgang av foreldelsesfristens start for misligholdskrav. Disse foreldelsesfristene løper uavhengig av om kreditor kjenner til sitt krav eller hvem som er rette skyldner. For å hjelpe kreditor i de tilfellene der han mangler slike kunnskaper, er lovens system at kreditor kan få en tilleggsfrist. Også tilleggsfristen analyseres. Forfatteren tar dessuten for seg den særlige regelen om friststart som gjelder for visse erstatningskrav. Hun gir en oversikt over særregelens anvendelsesområde, noe som aktualiserer grensen mellom erstatning oppstått i og utenfor kontrakt. Reglene om fristens start kan ikke ses isolert fra de øvrige elementene i foreldelsesloven, og boken tar derfor også opp spørsmål knyttet til bl.a. fristens lengde, reglene om fristavbrudd og hva som kan foreldes. Et overordnet spørsmål som forfatteren søker å besvare, er om det finnes mer hensiktsmessige regler for fristberegning enn de vi har i dag, og i den forbindelse foretas et utblikk til fremmede lands rettssystemer. Starttidspunkt for foreldelsesfrister bygger på forfatterens doktoravhandling om det samme temaet. Boken er nyttig for advokater, dommere og andre som i sitt arbeid kommer inn på foreldelsesproblematikk. Den er også interessant for studenter og andre som ønsker å fordype seg i foreldelsesrettslige problemstillinger. Miriam Skag er født i 1975, cand.jur. fra 2002 og ph.d. fra 2011. Hun arbeider som advokat i Advokatfirmaet Thommessen. Forfatteren har tidligere arbeidet som universitetslektor og stipendiat ved Universitetet i Bergen, og har publisert flere artikler om passivitet og hevd. Hun har også erfaring som dommerfullmektig og har vært sekretær for takstlovutvalget.

Autor: Miriam Skag
Seitenzahl: 536
Verlag: Cappelen Damm
Sprache: Norwegisch
Format: Kartonbilderbuch
ISBN: 9788202369576
Veröffentlichungsdatum: 20121015
Produktnummer Verlag: 2572
Lieferinfo: Lagerware beim Lieferant in Schweden.
In der Regel können wir innerhalb von 6-7 Werktagen liefern.
Die Lieferzeit hängt aber davon ab, an welchem Wochentag Sie bestellen.
Bitte beachten, der Artikel kann trotzdem ausverkauft werden.
Wir erhalten wöchentlich eine Info vom Lieferant und aktualisieren danach.