Allmänna affärsvillkor

A. Allmänna villkor

1. Giltighetsområde

1.1. För alla typer av affärsförbindelser mellan företaget From Home GmbH (hädanefter ”försäljaren”) och kunden gäller följande allmänna affärsvillkor avseende varorna och/eller tjänster i försäljarens onlineshop. Avvikande villkor eller kundens egna allmänna affärsvillkor är inte giltiga, under förutsättning att inte annat överenskommits skriftligen.

1.2. I enlighet med de allmänna affärsvillkoren är varje fysisk person som utför en transaktion med ett syfte som varken är kommersiell eller inom ramen för kundens eget företagande. En företagare är enligt de allmänna affärsvillkoren varje fysiskt eller juridisk person eller bolag med rättskapacitet.

2. Avtal

2.1. Beskrivningen av produkter i onlineshopen är inget rättsligt bindande erbjudande för försäljaren, utan tjänar som underlag för kundens bindande beställning

2.2.  Kunden kan av avge sin beställning skriftligt, per fax, per e-post eller via online-kontaktformuläret som försäljaren integrerat i onlineshopen. Vid beställning via online-beställningsformuläret anger kunden sin personliga information och klickar därefter på ”skicka beställning”-knappen, vilket leder till en rättsligt bindande beställning av de produkter som finns i varukorgen.

2.3. Försäljaren kan acceptera kundens beställning skriftligt (brev) eller elektroniskt (fax eller e-mail) eller genom att leverera varorna inom fem dagar. Försäljaren har rätten att avböja kundens beställning.

2.4. Orderhantering och kundkontakt sker i regel via e-mail och en automatiserad beställningsprocess. Kunden är skyldig att säkerställa att den i beställningsprocessen angivna e-mail-adressen stämmer för att denne kan ta emot e-post från försäljaren. I synnerhet när det gäller SPAM-filter är kunden skyldig att säkerställa att e-post som skickas från försäljaren eller från tredje part gällande beställningsprocessen kommer fram.

3. Returkostnader i samband med utnyttjande av ångerrätt

Om kunden har ångerrätt och utnyttjar denna betalar kunden kostnaderna för returen om priset för de returnerade varorna inte överstiger en summa på 40 euro eller i fallet av en högre summa, men kunden vid tidpunkten för returen ännu inte utfört någon motprestation eller delbetalning – undantaget är de fall då de levererade varorna inte motsvarar beställningen. I alla andra fall står försäljaren för returkostnaderna.

4. Pris och betalningsvillkor

4.1. Försäljarens angivna priser är slutpriser och inkluderar tysk moms.

4.2. Försäljaren erbjuder alla betalningsmetoder som finns tillgängliga på hemsidan, så länge respektive produktbeskrivning inte anger annat:

5. Leveransvillkor

5.1 Försäljaren erbjuder uteslutande egen upphämtning. Die Lieferzeiten sind entweder der Produktbeschreibung oder den Angaben zu den gesondert abrufbaren Angaben hierzu im Internetportal zu entnehmen.

6. Skadeersättningsanspråk

Det gäller rättsliga bestämmelser för ansvar vid skada.

7. Användbar rätt, laga domstol, avtalsspråk

7.1. För samtlig rättslig kontakt mellan parterna gäller tysk lagstiftning med undantag för lagar som reglerar internationellt köp av rörliga varor. För konsumenten gäller detta val av lag endast så länge som dennes konsumentskydd upprätthålls enligt de tvingande bestämmelser som gäller i den stat som konsumenten uppehåller sig i.

7.2. Agerar kunden som köpman, juridisk person av offenlig rätt eller en offentlig-juridisk särskild fond avhandlas samtliga tvister i detta avtal enligt lagstiftning i landet där försäljaren har sin sits. Samma gäller i de fall kunden inte har några allmänna affärsvillkor i Tyskland eller EU, eller har en ej känd sits eller ej känt huvudsakligt uppehälle vid tiden för överklagandet. Befogenheten att åkalla också annan domstol enligt annan lagstiftning förblir orört.

7.3. Avtalsspråket är tyska

B Kundinformation

1. Information om försäljarens identitet

Trottorp GmbH

Wandlhamerstr. 34a

82166 Gräfelfing

Telefon: +49(0)89 / 41613642
E-post: info@saltagrodan.com

VD: Staffan Schilke, Jonas Carp
Handelsregister: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 175842
Momsregistreringsnummer: DE262019546

2. Information om varornas eller tjänsternas huvudsakliga karaktär

Varornas eller tjänsternas huvudsakliga egenskaper framgår av försäljarens produktbeskrivningar.

3. Information om tillkomst av avtal

Tillkomsten av avtalet regleras enligt nummer 2 i försäljarens allmänna villkor (se ovan).

4. Information om betalning och leverans

Betalning regeleras enligt nummer 4, leverans enligt nummer 5 i försäljarens allmänna villkor (se ovan).

5. Information om de tekniska steg som leder till avtal

Avtal sluts genom erbjudande och antag av erbjudande.

5.1 Använder sig kunden av försäljarens online-beställningsformulär gäller dennes erbjudande som följer:

5.1.1 På försäljarens sida där varor erbjuds klickar kunden i ett första steg knappen ”lägg i varukorgen”. Det öppnas en ny sida, där varukorgens innehåll visas.

5.1.2 Nu klickar kunden, direkt eller efter att han lagt ytterligare varor i den virtuella varukorgen, i ett andra steg knappen ”till kassan”. Om kunden inte var registrerad eller inloggad öppnar sig en ny sida. Här måste kunden i ett mellansteg antingen registrera sig på nytt, öppna ett kundkonto eller logga in om han/hon redan är registrerad som kund. Om kunden redan är registrerad fyller denne i uppgifterna e-post och lösenord och klickar i anslutning på knappen ”logga in”. Är kunden inte registrerad som kund väljer denne per klick att registrera sig som kund eller alternativt fortsätta som gäst. Därefter fyller kunden i formuläret och klickar på knappen ”vidare till kassan”.

5.1.3 Härmed öppnas en ny sida som sammanfattar beställningens detaljer.

5.1.4 I ett sista steg klickar kunden på knappen ”avsluta beställning”.

5.1.5 Kunden godtar försäljarens erbjudande om avtal enligt nummer 2.3 i försäljarens allmänna villkor (se ovan).

6. Information om lagring av avtalstexten

Avtalstexten lagras av försäljaren och kunden efter dennes beställning skickats liksom föreliggande AGB och kundinformation i textform (t.ex. e-post , fax eller brev) har skickats. Utöver detta arkiveras avtalstexten på försäljarens internetsida. Kunden har insyn i denna information genom sitt lösenordsskyddade kundkontor, som kan nås via kostnadsfri inloggningsinformation i det fall kunden har skapat ett kundkonto i försäljarens onlineshop.

7. Information om tekniska medel för att identifiera och rätta falska angivelser

Före avsändande av bindande beställning kan kunden korrigera sina angivelser via tangentbord och mus. Utöver detta visas alla kundens angivelser ytterligare en gång i ett fönster för bekräftelse och kan också här korrigeras med hjälp av tangentbord eller mus.

8. Information över tillgängliga språk för att sluta avtal

Tyska är det uteslutande språket för att sluta avtal.